سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Tag Archives: توسعه پایدار، زبان مادری، ژاله تبریزی، مقاله

توسعه پایدار و زبان مادری – مقاله ای از ژاله تبریزی در سال ۲۰۱۵

در دوره جهانی شدن، درحالی که اقتصاد ،سیاست و ارتباطات، جهانی شده است و دنیا به یک دهکده تشبیه می شود، توسعه پایدار تنها می تواند در رابطه مستقیم با جامعه جهانی، معنی ومفهوم داشته باشد. اصطلاح خودکفائی که در گذشته پایه استقلال و توسعه نامیده می شد اکنون به …

بیشتر