چهارشنبه , ۵ آبان ۱۴۰۰

محیط زیست

گزارش سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ جمعیت حقوق بشر آزربایجان «ارک» از وضعیت بهداشت و محیط‌ زیست در شهرهای آزربایجان

در گزارش سه‌ماهه پیش رو، تنها گزارش‌هایی مورداستفاده قرارگرفته‌اند که «جمعیت ارک» آن‌ها را دریافت نموده است و یا رسانه‌ای شده‌اند؛ اگرچه ممکن است وضعیت بهداشت و محیط‌زیست در شهرهای آزربایجان به‌مراتب وخیم‌تر باشد. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱، ۴۲ گزارش از وضعیت وخیم بهداشت و محیط‌زیست در شهرهای …

بیشتر

گزارش سه‌ماهه جمعیت حقوق بشر آزربایجان «ارک» درباره وضعیت بهداشت و محیط‌زیست در شهرهای آزربایجانی

در گزارش سه‌ماهه پیش رو، تنها گزارش‌هایی مورداستفاده قرارگرفته‌اند که «جمعیت ارک» آن‌ها را دریافت نموده است و یا رسانه‌ای شده‌اند؛ اگرچه ممکن است وضعیت بهداشت و محیط‌زیست در شهرهای آزربایجان به‌مراتب وخیم‌تر باشد. در این مدت ۳۸ گزارش از وضعیت وخیم  بهداشت و محیط‌زیست در شهرهای آزربایجان منتشرشده است. …

بیشتر