دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳

Tag Archives: اقلیت های ملی

بیانیه جمعیت حقوق بشر آزربایجان “ارک” در رابطه با فروم اقلیتهای ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی

ارک: سیزدهمین فروم اقلیت های ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی سازمان ملل متحد ـ ژنو ، در روز های ۱۹ و ۲۰ نوامبر۲۰۲۰ تشکیل شد و به دلیل پاندمی کوید ۱۹ به صورت ویدئو کنفرانس انجام گرفت. چهار موضوع در رابطه با نفرت پراکنی علیه اقلیتهای ملی زبانی …

بیشتر