سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

بیانیه جمعیت حقوق بشر آزربایجان “ارک” در رابطه با فروم اقلیتهای ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی


ارک: سیزدهمین فروم اقلیت های ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی سازمان ملل متحد ـ ژنو ، در روز های ۱۹ و ۲۰ نوامبر۲۰۲۰ تشکیل شد و به دلیل پاندمی کوید ۱۹ به صورت ویدئو کنفرانس انجام گرفت.


چهار موضوع در رابطه با نفرت پراکنی علیه اقلیتهای ملی زبانی و قومی و مذهبی از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها ، شبکه های اجتماعی وفضای دیجیتال در نظر گرفته شده بودند . موضوعات عبارت بودنداز :
– علل و تا ثیر این نفرت پراکنی علیه افراد اقلیت های ملی زبانی ، قومی و مذهبی
-چارچوب قانونی و بین المللی برای آن ، گفتارنفرت پراکن درشبکه های اجتماعی و نقش و مسئولیت سازمانهای غیر دولتی ، دولت ها و شرکت های اینترنتی ، سیستم وعاملان رسانه های اجتماعی.
-چگونه میتوان فضای امن تری برای اقلیت ها بوجود آورد .
و طرح ابتکارات مثبت برای مقابله با گفتارنفرت پراکن درشبکه های اجتماعی : ازطریق سازمان های حقوق بشری ، جامعه مدنی وکمیته مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض سازمان ملل متحد.


همه موضوعات بسیار مهم بودند ولی متاسفانه پاندمی کوید ۱۹ وانجام فروم بصورت مجازی کا ررا برای نتیجه گیری و جمع بندی موضوعات با مشکل مواجه می کرد. جمعیت حقوق بشر «ارک » دو موضوع را انتخاب کرده بود ویکی از همکاران اکیپ “ارک” در سوئیس که قرار بود در اجلاس شرکت کند بنا به تصمیم سازمان ملل در آخرین لحظات ، بطورمجازی بیانیه های «ارک» را قرائت کرد. دربیانیه ارک علاوه برمورد نژاد پرستی، تبعض ، نفرت پراکنی و گفتارهای نفرت آمیز نسبت به ترکهای آزربایجان ، از زندانی شدن دو فعال رسانه ای بنامهای «یاور سلطانی» مدیر مسئول ماکوتایمز و «فرید محمدنژاد» ادمین صفحه‌ی یورد تی‌وی که علیه نژاد پرستی اعتراض کرده بودند نام برده شده است که مثال بارزی از سرکوبی فعالان رسانه ای آزربایجان توسط رژیم می باشند.

امروز در شبکه های اجتماعی ، اقلیت ها ی ملی ، زبانی ، قومی و مذهبی هدف بدترین تبعیض ها، خصومت ، خشونت و سایر اشکال نژادپرستانه قرار میگیرند ، سخنان نفرت انگیزو نفرت پراکن ، افتراء ، قضاوت کردنهای غیر مسئولانه ، توهین به کرامت انسانی ، همه دلایل سیاسی دارند. این گفتارهای نفرت پراکن که در ایران رایج می باشد اغلب ریشه درنژادپرستی ، عدم تحمل دیگری و تبعیض و خود برتری بینی دارد. پیام های نفرت انگیز کم کم به خشونت های سازمان یافته و سیستماتیک تبدیل میشوند . درایران این خشونت ها و نفرت پراکنی ها علیه آزربایجانی ها دهه هاست که به عناوین مختلف ادامه دارد.


جمعیت حقوق بشرآزربایجان «ارک » علاوه بر شرکت دراین فروم ، گزارش کاملی نیز از تبعیض موجود در ایران نسبت به ترکهای آزربایجان که همواره قربانی رفتارهای نا شایست و نژادپرستانه بوده اند و موارد مشخصی از گفتارهای نفرت پراکن سازمان یافته ازطرف جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی آن ، در میدانهای ورزشی ، محیط کار،مطبوعات و رادیو تلویزیون های دولتی را به فروم ارائه کرد. در ضمن از سازمان ملل خواسته شد که مساله گروههای اتنیک علی الخصوص آزربایجانی ها را در ایران جدی بگیرند .
آقای منصور سیفی از سوئیس به نمایندگی از طرف جمعیت حقوق بشرآزربایجان “ارک” سخنرانی کرد که به پیوست ارائه میگردد.


مدیرجمعیت حقوق بشر آزربایجان «ارک»
ژاله تبریزی
۲۰ نوامبر ۲۰۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *