جمعه , ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

سخنرانی از «ژاله تبریزی» در ششمین فروم اقلیتهای ائتنیک و دینی سازمان ملل متحد ژنو (در جمعه، ۰۸ آذر ۱۳۹۲)

ترجمه شده از زبان فرانسه (‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۳)
ریاست محترم؛
حقوق پایه ای و اساسی انجام آزادانه مراسم دینی اهل حق ترک درآذربایجان زیر پا گذاشته می شود چهار میلیون اهل حق بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند. این اقلیت دینی نه تنها از طرف جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود بلکه آنان تحقیر شده و ازحقوق شهروندی محروم می گردند.
اعتقادات دینی و فرهنگی آنان به نابودی تهدید می شود بعضی از آنان بعنوان اعتراض خود را آتش می زنند و زندگی خود را از دست می دهند.
در ۴ و ۵ ژوئن ۲۰۱۳ حسن رضوی و نیکمرد طاهری هر یک جداگانه در مقابل ادارات دولتی همدان و کرمانشاه خود را آتش زدند و زندگی خود را از دست دادند.
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳ محمد قنبری ۲۲ ساله اهل حق ساکن قزوین در شمال غرب ایران در اعتراض به عدم توجه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به شکایات و خواسته های این اقلیت دینی، خود را در برابر مجلس شورای اسلامی آتش زده و بعد از انکه بشدت دچار سوختگی شده بود آقای قنبری در بیمارستان شهید مطهری تهران فوت کرد.
اهل حق ها از کار اخراج می شوند مانند سید محمد اکبری وکیل دعاوی و سیاوش حیاتی معلم و خیلی های دیگر صرفا بخاطر اهل حق بودن شغل خود را از دست داده اند و…
صفر فرجی ۲۷ ساله اهل کرج دستگیر شده و چندین روز زندانی شده است که در زندان توسط بازجوها بخاطر اهل حق بودن تحقیر شده و سبیل هایش تراشیده شده است و این درحالی است که سبیل برای اهل حق مقدس می باشد.
بخشعلی محمدی، سهندعلی محمدی و عبداله قاسم زاده سه تن اهل حق که بخاطر دفاع از اعتقادات خود در مقابل هجوم نیروهای نظامی رژیم به محل زندگی شان به پانزده سال زندان و چهار صد میلیون تومان جریمه محکوم شده اند، این انسانها از زندان اورمیه به دو زندان جدا از هم در شهریزد تبعید شده اند.
از سال ۲۰۰۴ یونس آقایان یکی دیگر از پیروان اهل حق به اعدام محکوم شده است در بلاتکلیفی و هراس دائمی بسر می برد زیرا هر آن امکان اجرای حکم وجود دارد در حالیکه او بیگناه است.
ماده ی ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
خواسته های جمعیت ما:
حکم اعدام یونس آقایان بی گناه هر چه زودتر باید لغو گردد.
جمهوری اسلامی باید آزادی بیان و آزادی دینی اهل حق ترک آذربایجان را به رسمیت بشناسد و از آزار و اذیت انسانها به خطر اعتقادات دینی شان دست بردارد.
جمهوری اسلامی باید به قرار داد

سخنرانی دوم خانم ژاله تبریزی؛ ترجمه شده از زبان فرانسه ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ ‏

ریاست محترم
حقوق پایه ای و اساسی انجام آزادانه مراسم دینی اهل حق ترک درآذربایجان زیر پا گذاشته می شود چهار میلیون اهل حق بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند . این اقلیت دینی نه تنها از طرف جمهوری اسلامی برسمیت شناخته نمی شود بلکه آنان تحقیر شده و ازحقوق شهروندی محروم می گردند.
اعتقادات دینی و فرهنگی آنان به نابودی تهدید می شود بعضی از انان بعنوان اعتراض خود را آتش می زنندو زندگی خود را از دست می دهند.
در ۴ و۵ ژوئن ۲۰۱۳ حسن رضوی و نیکمرد طاهری هر یک جداگانه در مقابل ادارات دولتی همدان و کرمانشاه خود را آتش زدند و زندگی خود را از دست دادند.
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳ محمد قنبری ۲۲ ساله اهل حق ساکن قزوین در شمال غرب ایران در اعتراض به عدم توجه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به شکایات و خواسته های این اقلیت دینی ،خود را در برابر مجلس شورای اسلامی آتش زده و بعد از انکه بشدت دچار سوختگی شده بود آقای قنبری در بیمارستان شهید مطهری تهران فوت کرد.

اهل حق ها از کار اخراج میشوند مانند سید محمد اکبری وکیل دعاوی وسیاوش حیاتی معلم و خیلی های دیگر صرفا بخاطر اهل حق بودن شغل خود را از دست داده اند و …

صفر فرجی ۲۷ ساله اهل کرج دستگیر شده وچندین روززندانی شده است که درزندان توسط بازجوها بخاطر اهل حق بودن تحقیر شده وسبیل هایش تراشیده شده است و این درحالی است که سبیل برای اهل حق مقدس می باشد.
بخشعلی محمدی، سهندعلی محمدی و عبداله قاسم زاده سه تن اهل حق که بخاطر دفاع ازاعتقادات خود درمقابل هجوم نیروهای نظامی رژیم به محل زندکی شان به پانزده سال زندان و چهار صد میلیون تومان جریمه محکوم شده اند ، این انسانها اززندان اورمیه به دو زندان جداازهم د رشهریزد تبعید شده اند.
از سال ۲۰۰۴ یونس آقایان یکی دیگر از پیروان اهل حق به اعدام محکوم شده است در بلاتکلیفی و هراس دائمی بسر می برد زیراهرآن امکان اجرای حکم وجود دارد در حالیکه اوبیگناه است.
ماده ی ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود : این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی ، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.


خواسته های جمعیت ما
حکم اعدام یونس آقایان بی گناه هر چه زودتر باید لغو گردد.
جمهوری اسلامی باید آزادی بیان و آزادی دینی اهل حق ترک آذربایجان را برسمیت بشناسد و از آزار و اذیت انسانها بخطر اعتقادات دینی شان دست بردارد.
جمهوری اسلامی باید به قرار دادهای بین المللی احترام بگذارد و هرگونه تبعیض وتحقیرعلیه اقلیت های اتنیک و مذهبی غیرشیعه پایان دهد.


ما راهکارهای زیر را پیشنهاد می کنیم:

ـ رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تدریس آن در تمام سطوح آموزشی
ـ تاسیس فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی و ایجاد مراکز تحقیق این زبان در دانشگاهها
ـ توسعه مراکزعلمی وتحقیقاتی وایجاد کارمناسب برای کادرهای تحصیلکرده درآذربایجان.
ـ تغییرکتب درسی وحذف مطالب ضد ترکی و اصلاح کتب تاریخی
ـ رفع محدودیت های قانونی وغیر قانونی برای انتشار روزنامه ها و نشریات آذربایجانی
ـ رفع هرگونه ستم ملی وتبعیض ولغوکلیه سیاستهائی که برای آسیمیلاسیون آذربایجانی ها اتخاذ شده اند .
ـ ممنوع شدن هرگونه توهین ونحقیربه مردم و فرهنگ و زبان آذربایجان های بین المللی احترام بگذارد و هرگونه تبعیض و تحقیر علیه اقلیت های اتنیک و مذهبی غیرشیعه پایان دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *