دوشنبه , ۲ خرداد ۱۴۰۱

Tag Archives: ژاله تبریزی، ژنو، سازمان ملل، شورای حقوق بشر

جمعیت حقوق بشر آزربایجان؛ «ارک» خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران شد

سه نهاد حقوق بشری طی درخواستی خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل متحد شدند. جمعیت دفاع از حقوق بشر آزربایجان (ارک)، به همراه “مرکز حقوق بشر زاگرس” و “مرکز رسیدگی به نژادپرستی در ایران”، خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران شدند. هر سه نهاد دارای وضعیت مشورتی …

بیشتر

گزارش حقوق بشری جمعیت ارک در خصوص ائتنیک های غیرفارس ایران به سازمان ملل

خانم ژاله تبریزی  مدیر جمعیت حقوق بشر آذربایجان “ارک”و منصور سیفی از اعضای این جمعیت در گزارشی که به سازمان ملل ارائه داده اند خواستار توجه هر چه بیشتر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به وضعیت ائتنیک های غیر فارس به خصوص ملت آذربایجان در ایران …

بیشتر

متن سخنرانی خانم ژاله تبریزی در سازمان ملل در سال ۲۰۱۶

آقای رئیس تشکر می کنمو همینطور از گزارش جامع گزارشگر ویژه اقلیتهای ملی و قومی و مذهبی خانم ریتا ازهک؛ بطوری که شما در جمع بند گزارشتان نیز مطرح نموده اید نابرابری و تبعیض به گروه های اقلیت ملی و قومی را نمی توان نادیده گرفت، من نمونه آن را …

بیشتر

سخنرانی ژاله تبریزی؛ در ۲۹مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد – ۲۰۱۵

خشونت علیه زنان؛ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵ – ژنو خشونت علیه زنان نوعی بیماری همه گیرجهانی است که درسکوت پیشروی می کند و همه ملت ها کم و بیش به آن مبتلا هستند. زنان همچنان با این زشت ترین نماد تبعیض و نابرابری در حقوق و در زندگی روزمره خود در …

بیشتر