سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Tag Archives: ملی

بیانیه جمعیت حقوق بشرآزربایجان “ارک” در رابطه با فروم اقلیتهای ملی، زبانی، قومی و مذهبی

سیزدهمین فروم اقلیت های ملی، زبانی، قومی و مذهبی سازمان ملل متحد ژنو، در روز های ۱۹ و ۲۰ نوامبر۲۰۲۰ تشکیل شد و به دلیل پاندمی کوید ۱۹ به صورت ویدئو کنفرانس انجام گرفت.چهار موضوع در رابطه با نفرت پراکنی علیه اقلیتهای ملی زبانی و قومی و مذهبی از طریق …

بیشتر