دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳

Tag Archives: بازداشت

اطلاعیه جمعیت حقوق بشرآذربایجان «ارک» در مورد دستگیری های اخیر به دلیل حمایت از قره باغ

جمعیت حقوق بشرآذربایجان «ارک» به اطلاع عموم می رساند که طی سه ماه گذشته ،بیش از یکصد وپنجاه نفر از فعالان حرکت ملی آذربایجان دردفاع ازآزاد سازی قره باغ و اعتراض علیه سیاست های ضد آذربایجانی جمهوری اسلامی ایران دستگیر وزندانی شده اند. این اعتراضات دراول اکتبر۲۰۲۰ ازاردبیل با شعار …

بیشتر