دوشنبه , ۴ تیر ۱۴۰۳

در ۱۶مین فرم اقلیت های ملی سازمان ملل ;جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط این فعالان مدنی از زندان های جمهوری اسلامی ایران است.

در ۱۶مین فرم اقلیت های ملی سازمان ملل ;جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط این فعالان مدنی از زندان های جمهوری اسلامی ایران است.  

شانزدهمین فرم اقلیت های ملی در سازمان ملل متحد -ژنو طی روزهای ۳۰ نوامبر – ۱ دسامبر برگزار شد . در بخش سوم این فرم که با موضوع : رویکردهای حقوقی و ساختاری در جوامع فراگیرتر مورد مذاکره دولت ها و سازمان های غیر دولتی بود که آقای منص.ر سیفی از طرف جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک نیز سخنرانی کرد.

آقای منصور سیفی در سخنان خود عنوان داشت :توسعه پایدار واصول آن هرگز در ایران تحقق نیافته است. به ویژه،اصل همه شمول بودن آن با گفتمان و سیاستگزاری ایران بیگانه است.

این امر بر اقلیتهای ملی که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند تأثیر می گذارد. آنها آسیب پذیر هستند زیرا انسجام اجتماعی آنها به طور مداوم از بین برده می شود و هیچ گونه حمایتی برای مشارکت در حوزه های اجتماعی-اقتصادی ندارند. مقامات ایرانی از همگون سازی برای تحمیل سیاست های تبعیض آمیز و نژادپرستانه واعمال هژمونی سیاسی برای به حاشیه راندن ملت های اقلیت استفاده می کنند.

فقر در مناطق اقلیت های ملی رایج است و ازدواج کودکان با قانون ، به رسمیت شناختن ازدواج کودکان ، گسترده شده است.

وی همچنین عنوان داشت ترک‌های آذربایجان از امکانات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی محروم هستند، در حالی که نابرابری‌ها تشدید می‌شود. سیستم‌های نظارتی ایران دائماً ترکهای آذربایجان را برای جلوگیری از تبلیغ هویت خودشان رصد می‌کنند و فعالان آذربایجانی را مرتبا بازداشت می کنند..

به عنوان مثال، جمهوری اسلامی ایران سرکوب دائمی بر آذربایجانی ها را اعمال می کند و دستگیریهای خودسرانه در شهرهای آذربایجان ادامه دارد. امروزبیش از ۲۰ فعال مدنی همچنان برای مدت نامعلومی در بازداشت هستند. برای آزادی آنها کمپین های متعددی از جمله توسط ۱۹۶ شخصیت آذربایجانی ترتیب داده شده است.

جمعیت حقوق بشرآذربایجان ارک، خواستار آزادی فوری وبدون قید وشرط این فعالان مدنی از زندان های جمهوری اسلامی ایران است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *