یکشنبه , ۶ خرداد ۱۴۰۳

تعداد۹۱۲هزارکودک  در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده اند آذربایجان غربی رتبه دوم کودکان بازمانده از تحصیل را دارد

تعداد۹۱۲هزارکودک  در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده اند آذربایجان غربی رتبه دوم کودکان بازمانده از تحصیل را دارد.به گزارش جمعیت حقوق بشری آذربایجان ارک به نقل از مرکز پژوهش های مجلس و تعــداد ۲۷۲.۹۱۱ کودک

الزمالتعلیم در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده اند

و تعداد ۰۱۹.۲۷۹ دانش آموز در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ترک تحصیل کرده اند. ٖ 

مطابق این آمار کودکان بازمانده از تحصیل در ســال

تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به ســال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به میزان۱۵/۱۷ درصد افزایش یافته است.

جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک پیش تر گزارش جامع از ترک تحصیل کودکان مناطق دوزبانه به و محروم از امکانات آموزشی بر اثر فقر را به سازمان ملل متحد ارائه کرده بود که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز وضعیت وخیم کودکان بازمانده از تحصیل در را تایید میکند بطوریکه در  استان سیستان و بلوچستان، آذربایجانغربی،در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ بیشترین فراوانی نســبی بازماندگان از تحصیل را داشــته اند که در این استان ها در ســال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰نیز دارای بیشترین فراوانی نسبی هستند. 

خانوارهاییکه دردهک‌های پایین،فاقدبیمه،فقیر،فاقددرآمدثابت و… هستند بیش تر در معرض بازماندگی از تحصیل قرارداردند. 

در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نقش عدم آموزش به زبان مادری  در بازماندگی از تحصیل در مناطق دو زبانه اشاره نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *