یکشنبه , ۶ خرداد ۱۴۰۳

کبری جباری از اتهام انتسابی در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد

به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان – ارک؛  

به گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجان-ارک شعبه۲دادگاه انقلاب شهرستان زنجان به ریاست قاضی “حیدری”در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی رای به تبرئه خانم جباری داده است .

داد در دادنامه ای که رای به برائت خانم کبری جباری صادر شده است،آمده است؛ داده آمده مطابق قانون اساسی حق نقد و انتقاد نسبت به برخی عملکردها و قوانین و حتی آراء قضایی حق مسلم افراد حقیقی و حقوقی میباشد و برخی از مطالب مشاورالیه درفضای مجازی درهمین قالب انجام گرفته است،مطابق ماده پانصد از قانون تعزیرات اسلامی مصوب هزاروسیصدو هفتادو پنج وتوجها به سابقه قانونی گذاری و ایرادات شورای نگهبان در سیر تصویب ماده مذکور صرف ارسال چنداستوری انتقادی نسبت به عملکرد برخی از ارگانها فعالیت تبلیغی علیه کلیت نظام یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف محسوب نمی گردد،متهم هدف از اقدامات خود را بهبود وضعیت اقتصادی وفرهنگی وسیاسی و پیشبرد مصالح کشوربیان کرده است ،متهم باتوجه به شخصیت اجتماعی که دبیر آموزش و پرورش میباشد،خدمات بسیاری به جامعه در تربیت فرزندان این مرزوبوم داشته و بانیت اقدامات اصلاحی مبادرت به درج مطالب درفضای مجازی نموده است و اساسا اقدامات متهم درحدی نمی باشد که با اقدامات ایشان امنیت کشور زیر سوال رفته یا مخدوش گردد،علهیذادادگاه بالحاظ جمیع جهات و بررسی های به عمل آمده مستندا به اصل سی و هفت قانون اساسی و مواد چهاروسی صدوچهل و یک از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر می گرددرای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان زنجان است.

خانم کبری جباری در مورخ ۲۳آبانماه  توسط بازپرس شعبه ۲دادگاه انقلاب زنجان با اتهام «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی»تفهیم اتهام شده بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *